Top banner

Priser og vilkår

Priserne nedenfor er gældende fra maj 2024. Kontrakter allerede indgået med anden pris er fortsat gældende.

Priserne er på leje af lejrpladser mv. uden tilknytning til center aktiviteter.

Vilkår

Alle lejere har adgang til internet, brænde, rafter og toiletter.
 
25 % af kontrakten skal betales som forudbetaling. Beløbet refunderes ikke ved afbestilling mindre end 8 uger før lejeperioden.
 
Betaling for slutrengøring er obligatorisk for skoler, virksomheder og større lejemål.
 
Det forventes, at alle afleverer området og faciliteterne ryddeligt og rengjort.

English

This is the price of renting camp site etc. without associated center activities.

For help contrakt  by e-mail [email protected].

Conditions

All tenants have access to internet, firewood, rafters and toilets.

25% of the contract must be paid as advance payment. The amount is not refunded if canceled less than 8 weeks before the rental period.

Payment for final cleaning is mandatory for schools, businesses and larger tenancies.

It is expected that everyone leaves the area and facilities tidy and clean.

Betaling - Payment - Zahlung

DB Bank, reg. nr. 4183 kontonr. 8274681 SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK91 3000 0008 274681
MobilePay 223264

Faktura adr. - Invoice adr.

Kulsø Spejdercenter, Att. Kassereren, Kulsøvej 19, Vesterlund, DK-7323 Give. Email: [email protected]
CVR-46071611, P-1026597508

Deutch

Dies ist der Preis für die Anmietung Lagerplätzen usw. ohne zugehörge Center-Aktivitäten.

Fûr hilfe kontaktieren Sie uns per E-mail [email protected].

Konditionen

Alle Mieter haben Zugang zu Internet, Brennholz, Sparren und Toiletten.

Als Anzahlung sind 25 % des Vertragspreises zu leisten. Der Betrag wird nicht zurückerstattet, wenn die Stornierung weniger als 8 Wochen vor Mietbeginn erfolgt.

Für Schulen, Betriebe und größere Mietobjekte ist die Bezahlung der Endreinigung verpflichtend.

Es wird erwartet, dass jeder den Bereich und die Einrichtungen ordentlich und sauber verlässt.

Priser - Prices - Priese

Pladsleje (lejrplads og sheltere)

Campsite rental - Miete des lagers

45,- DKK - person per nat - person per night - Person pro Nacht
30,- DKK - Mandag -Fredag kl. 12.00 - person per dag - person per day - Person pro Tag
45,- DKK - Fredag kl. 12.00-Søndag - person per dag - person per day - Person pro Tag

Reservation af udekøkken og samlingstelt m. sider v. Kulsøhytten

Reservation of outside kitchen and tent - Reservierung von Aussenküche und Zelt

500,- DKK - per døgn - per day - pro Tag

Teltet er uden tag og sider om vinteren.
The tent is without roof and sides in winter.
Im Winter ist das Zelt ohne Dach und Seiten.

Rum med industi opvasker og vaskemaskine v. Kulsøhytten

Room with industrial dishwasher and washing machine - Raum mit Industriespülmaschine und Waschmaschine

875,- DKK - weekend
2200,- DKK - mandag - fredag

Bålpavilion

Camp fire cottage - Lagerfeuer hütte

500,- DKK - per døgn - per day - pro Tag

A-hytten

A-cottage - A-hütte

200,- DKK - per døgn - per day - pro Tag

Shelters

135,- DKK - per døgn - per day - pro Tag

Reservationen inkluderer overnatning for 3 personer pr. døgn. Vær opmærksom på, at Moseshelterne og Lanoreshelterne består af to sheltere hver, og de skal lejes sammen.
The reservation includes accommodation for 3 people per Day. Please note that the Moses shelters and the Lanore shelters consist of two shelters each, and they must be rented together.
Die Reservierung beinhaltet die Unterbringung für 3 Personen pro Person Tag. Bitte beachten Sie, dass die Moses-Unterstände und die Lanore-Unterstände jeweils aus zwei Unterständen bestehen und zusammen gemietet werden müssen.

Kanoleje1

Canoe hire - Kanuvermietung

200,- DKK - per dag (kl. 08.00-18.00 )- per day (8:00 am-6:00 pm) - pro Tag (Uhr 8.00-18.00)

Bortkomne eller ødelagte padler og redningsveste skal erstattes til dagsprisen.
Lost or damaged paddles and life jackets must be replaced at the daily rate.
Verlorene oder beschädigte Paddel und Schwimmwesten müssen zum Tagessatz ersetzt werden.

Kulsø mærker

Kulsø badges - Kulsø Abzeichen

10,- DKK - per stk. - per item - pro Stück

Mønter til brusebad
Coins for Shower - Münzen für die Dusche

5,- DKK - for ca. 3 min. bad - provides approx. 3 minutes bath - ergibt ca. 3 Minuten Bad

Slutrengøring

Final cleaning - Endreinigung

1857,- DKK - Kulsøhytten (to toiletrum, køleskabsrum og opvaskerum)
1175,- DKK - Toftehytten (to toiletrum og køleskabsrum)

Slutrengøring skal være aftalt på forhånd. Faciliteterne skal stadig afleveres ryddelige. 
Final cleaning must be agreed in advance. The facilities must still be handed over tidy. 
Die Endreinigung muss im Voraus vereinbart werden. Die Anlagen müssen weiterhin besenrein übergeben werden.

Bortkomne nøgler

Lost key - Verlorene Schüssel

600,- DKK - per mistet nøgle - per lost key - pro verlorenem Schüssel

Strømforbrug

El supply - El Versorgung

100.- DKK for oprettelse - etablishment - Einrichtung
3,50.- DKK pr kWh -  forbrug efter måler - comsumption by meter - Verbrauch um Meter