Top banner

Bestilling af centerlejr og corona afbestillings regler

20/2-2021. Kulsø har planlagt centersommerlejr i første halvdel af juli måned og i skrivende stund regner vi med at kunne gennemføre lejrene og gætter på at vi skal arbejde under et forsamlingsforbud på 200 personer pr. uge. Uge 28 er udsolgt.
Hvis der til den tid gælder umulige / urimelige regler må vi aflyse og I får alle jeres forudbetalte penge tilbage.
Helt frem til 1. juni kan I opjustere eller nedjustere antal deltagere med 20%. Og helt fortryde senest 10. maj.
🙂
Vi opfordrer til at gruppen / grenen lægger en forspørgsel med alle jeres kontakt- og betalingsoplysninger ind her på hjemmesiden via fanen Udlejning > Forespørgsel, så snart undersøgelsen om Kulsø som sommerlejrmulighed er begyndt, så I ikke kommer bagerst i køen. Sæt kryds i ugenr. og skriv i bemærkningsfeltet hvor mange der forventes på hhv. hel og halv lejr og jeres evt. spørgsmål.
Hvis restriktioner betyder færre på lejren end planlagt, er det efter princippet om først til mølle ...
🙂
Vi opfordrer til at være lidt pessimistiske på antallet - vi kan løbende rette antallet op og ned på jeres kontrakter. Vi ved godt det er svært for jer at vurdere hvor mange spejdere og ledere der kommer med på sommerlejr, og vi har nogle år været ude for at rette det samlede antal ned med ca 20% , og det vil vi gerne undgå.
🙂
Senest 1. juni fortæller I Kulsø hvor mange der detager på hel og halv lejr.
Der efterreguleres ikke hvis en spejder er færre dage på lejren end tilmeldt.
Indtil lejrens start kan opjustering af antal ske i begrænset omfang.
🙂
Forudbetalingen er på 50% med betalingsfrist 20. maj. Beløbet står på kontrakten, som kassereren modtager.
Slutafregningen laver vi i fællesskab inden I tager hjem. Hjælp os med at det er den rigtige mail adr. og det rigtige mobil nr. vi har på kassereren.
Vores standard betalingsbetingelser er 8 dage efter afrejse. Send gerne en SMS til kassereren om at der en regning på vej, der snart skal betales.
🙂
Øvrige spørgsmål vedr. centersommerlejr og øvrige spejderarrangementer på e-mail: [email protected]