Top banner

Hvem er vi?
Kulsø Spejdercenter er en del af Det Danske Spejderkorps. Det Danske Spejderkorps er en børne- og ungdomsbevægelse, der udvikler børn og unge til vågne og selvstændige mennesker. 
Kulsø Spejdercenter understøtter arbejdet ved at stille attraktive friluftsfaciliteter og aktiviteter til rådighed for grupper og besøgende.
Læs vores "Vision, strategi og prioritet" for at blive klogere på vores ønsker for fremtiden

Naglerne
Kulsø Spejdercenter drives af nagler. En nagle er også det der fastholder en samling ved f.eks. kulsøpionering. Vi ser os selv som dem der ”holder sammen” på stedet og aktiviteterne.
Vi kendes på det rød/hvid ternede tørklæde og gejsten for spejderarbejdet. Vi har tre primære funktioner; 

  1. sikre den økonomiske styring og udlejning af området
  2. vedligeholde af områdets faciliteter og bygninger, så disse fremgår i god kvalitet overfor gæsterne 
  3. tilbyde aktiviteter til spejdergrupper samt aktiviteter og kurser til spejderledere, så disse får ny inspiration og viden, der kan anvendes hjemme i spejdergrupperne.

Bliv nagle
Vi er nagler i mange forskellige aldre helt fra de unge på 16 år, til børnefamilierne og de mere erfarende. Du kan blive nagle fra du bliver 16 år. Som nagle er der mulighed for at deltage på egne præmisser. Vi har både opgaver med afholdelse af aktiviteter, vedligehold af området og det mere administrative omkring økonomi, styring og udlejning. 

Vores fokusområde er natur, vand og træklatring så kommer du med erfaring og interesse for netop disse har du mulighed for at udleve og udvikle det på Kulsø Spejdercenter.

Kontakt os hvis du gerne vil hører mere.
[email protected] eller Rikke Stæhr Jensen på telefon 24472840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldskålshygge - Sommerlejr 2021. Foto af Mikkel Kjær