Top banner

Historien om Kulsø Spejdercenter

Siden er fortsat under redigering

Vi ved ikke helt hvordan søen og området har fået navnet Kulsø, men vi ved, at stedet har givet navn til kulsøpionering. Området har siden 1963-1964 været drengespejdernes pioneringssted og kulsøpionering er spejdernes navn for træsløjd, hvor der ikke bruges søm, skurer eller tovværk til at samle træet. Korrekt udført kulsøpionering er ekstrem holdbart, og som deltager på vores sommerlejr har I mulighed for at lærer det.

Oversigt over spejderhåndbøger, bl.a. kulsø serien

Kulsø opstod i 1963-64

Kulsølejren blev erhvervet i 1963-64 af ”Fonden af 23. april 1963” som blev stiftet af Erik Østergaard. Jorden havde generelt ikke den store værdi, da en stor del af området var og stadigvæk er mose. Ejendommen blev stykket sammen af ca. 25 matrikelnumre fra ca. 10 ejere.  

På det her tidspunkt var lejren en primitiv lejrplads, hvor vandforsyning var to brønde med håndpumpe. Latrinerne (toiletterne) gravede man selv. 

Kulsølejren blev lanceret som Korpsets (drengespejdernes) pionérlejr, hvor idéen var, at spejdere, patruljer og troppe kunne komme og realisere deres pionérdrømme – lige fra hytter til tårne og broer. En patrulje kunne få en grund, hvor de over en årrække havde mulighed for at etablere en hytte og de faciliteter, der var behov for. 

Hartvig Nielsen var den drivende kraft bag udgivelsen af en række Kulsøbøger, som skulle give vejledning til patruljerne. En mindre lejrplads er navngivet Hartvig efter ham.  

I 1965 blev den første bro anlagt over Skjern Å til glæde for den lokale befolkning. Broen ligger på det smalle stykke, hvor Kulsø og Nedersø mødes.

På de viste artikler fra 1965 ses der et billede af den første bro. Siden er den blevet erstattet nogle gange, og den seneste er opført af et hold schweiziske spejdere i 2003, I kan se tegningerne herunder . I daglig tale kalder vi den for Lillebæltsbroen.

Over årene frem til 1969 blev der bygget et utal af større og mindre hytter – nogle som forløbere for de bygninger, der senere blev bygget i ”Ny Hedeby” på Stevninghus Spejdercenter. Fra 1969 og frem blev der gjort et stort arbejde med at få ryddet op i de mange hytter, der ikke var blevet vedligeholdt. Enkelte hytter blev dog vedligeholdt af grupper helt frem til 1990, og de nuværende bygninger ligger typisk, hvor der tidligere har været bygget.

En af de hytter, som vi stadig har på grunden, og som har sin oprindelse fra starten af lejrens begyndelse, er A-hytten. Den blev opført af skovmænd i løbet af en seks ugers sommerlejr i 1965-1966. Opgaven blev slået op i spejdernes MAGASINET som en sommerferieopgave. I kan se artiklen nedenfor. Den er blevet renoveret adskillige gange siden, men der står stadig en A-hytte på stedet.

Dette er en artikel om den ældste bro over Skjern Å. 

Der er bygget flere hytter på Kulsø Spejdercenter. Fotograf er ukendt

Faciliteter på Kulsø igennem årene

I 1983 blev der opført tørklosetter med tømningstanke i jorden, og i 2003 blev de erstattet af rigtige toiletter. Her blev de nuværende Kulsøhytten og Toftehytten opført.

I 1991 blev brøndene med vandpumpe erstattet med en egentlig vandboring. Samme år blev el og telefon ført til lejren.

Patruljelederkursus (PLAN)

Ad flere omgange har der været patruljelederkursus (PLAN) på Kulsø, og det afholdt årligt fra 1972 til 1996. Der blev hvert år udført et stort pioneringsarbejde, og mange af de mere erfarne spejdere kan huske et eller flere af de projekter, da de blev stående i mange år frem.

Et spejdercenter opstod

I 1990 blev Kulsø Spejdercenter startet af en flok frivillige spejdere. De lejede sig fast ind på Kulsø Lejren og arrangerede blandt andet sommerlejr for spejdergrupper. I den forbindelse blev der indkøbt nye kanoer og redningsveste.

Sammenlægning af de frivillige kræfter

I 2012 blev de frivillige efter opfordring fra Korpsledelsen enige om at sammensmelte Kulsø Lejren og Kulsø Spejdercenter. Det betyder, at de frivillige i området nu sammen driver arealer, faciliteter og spejderaktiviteter. Vi kalder os nagler - en nagle er den del af en kulsøsamling, der holder det hele sammen.

I 2019-2021 udarbejdede vi et Vision-, Strategi- og Prioriteringsdokument for Kulsø Spejdercenter. Her er fokus på elementerne: 
- Naturaktiviteter 
- Vandaktiviteter 
- Klatreaktiviteter 
- God drift